TRANSPORT TANCAT DE VEHICLES

En el transcurs de la nostra activitat ens ha portat a especialitzar-nos
en el transport tancat de vehicles.
Vehicles de competició, històrics, confidencials, no funcionants etc..
Tots el nostres remolcs estant equipats en sistemes de càrrega i de seguretat d’anclatge per tal de garantir la integritat de qualsevol vehicle a transportar.L’opció més segura per al transport d’automòbils. Seguretat, discreció i màxima confiança
per al transport de béns tan delicats com poden ser vehicles d’alta gama.